ហៅយើង
ភាសា

ទស្សនាត្រីនាគ (ឆាយក្បាលទូក និងឆាយបែកផ្សែង)

ត្រីនាគ ជាប្រភេទត្រីជិតផុតពូជ ហើយកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងត្រូវបានធ្វើឡើង ដើម្បីអភិរក្សត្រីប្រភេទនេះនៅក្នុងតំបន់អារ៉ែង។ ត្រីនាគរស់នៅតាមដងស្ទឹងអារ៉ែង នៅទឹកឆាយក្បាលទូក និងឆាយបែកផ្សែង នៅចន្លោះពាក់កណ្តាលផ្លូវ រវាងស្រុកថ្មបាំង និងតំបន់អារ៉ែង។ ទីតាំងនេះអាចធ្វើដំណើរទៅដល់បានតាមរយៈការជិះម៉ូតូ និងការជិះកង់តាមផ្លូវភ្នំ ហើយមានផ្ទះមួយដែលអាចចងអង្រឹងគេងបាន។