ហៅយើង
ភាសា

ការចូលរួមជាមួយសហគមន៍

លោកអ្នកអាចចូលរួមចំណែកដោយផ្ទាល់ ក្នុងការជួយគាំទ្រការអភិវឌ្ឍសង្គម និងសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចីរភាពសម្រាប់សហគមន៍ និងការអភិរក្សនៅក្នុងតំបន់ដ៏មានភាពទាក់ទាញនេះ តាមវិធីច្រើនយ៉ាង។

ការមកកំសាន្ត
មកធ្វើការកំសាន្តជាមួយពួកយើង ហើយស្វែងយល់ដោយខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ ថាតើសហគមន៍អេកូទេសចរណ៍តំបន់ស្ទឹងអារ៉ែង ធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចក្នុងការជួយការពារ និងអភិរក្សព្រៃឈើ។ សហគមន៍ផ្តល់ជូននូវឱកាសជាច្រើនសម្រាប់ដំណើរផ្សងព្រេងដ៏វិសេស និងការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅសម្រាប់អ្នក តាមរយៈបដិសណ្ឋារកិច្ចដ៏ល្អ និងបទពិសោធន៍ដែលលោកអ្នកមិនអាចបំភ្លេចបាន ក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកអ្នកស្នាក់នៅទីនេះ។ តាមរយៈការផ្តល់នូវជម្រើសបន្ថែមក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ប្រជាជននៅមូលដ្ឋាន លោកអ្នកនឹងបានជួយគាំទ្រដោយផ្ទាល់ដល់សហគមន៍ និងលើកទឹកចិត្តការអភិរក្សព្រៃឈើ និងសត្វព្រៃ។

ការស្ម័គ្រចិត្ត
ប្រសិនបើលោកអ្នកមានពេលវេលា និងមានបំណងចង់ចូលរួមអោយមានការផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមាន សូមពិចារណាធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តក្នុងសហគមន៍តំបន់ស្ទឹងអារ៉ែង។ ពួកយើងត្រូវការអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត ដែលមានជំនាញ និងចំណង់ចូលរួមជួយសហគមន៍ ជាពិសេសក្នុងសកម្មភាពដូចខាងក្រោម៖ 
•    ការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់ 
•    សហគ្រិនភាពក្នុងមូលដ្ឋាន
•    គណនេយ្យ 
•    សិប្បកម្មផលិតស្រាបៀរ និងស្រាផលិតពីផ្លែឈើ
•    ផលិតផលព្រៃឈើ និងសិប្បកម្ម 
•    គ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេស (ត្រូវការចាំបាច់)
•    ការគ្រប់គ្រងផ្នែកចម្អិន និងបម្រើសេវាម្ហូបអាហារ 
•    ទំនាក់ទំនង និងទីផ្សារដើម្បីផ្សព្វផ្សាយផលិតផលក្នុងមូលដ្ឋាន 
•    ការគ្រប់គ្រងក្រុមសន្សំ 
•    និងសកម្មភាពជាច្រើនទៀត

ប្រសិនបើអ្នកចាប់អារម្មណ៍ សូមទំនាក់ទំនងមកពួកយើង។
សហគមន៍អេកូទេសចរណ៍តំបន់ស្ទឹងអារ៉ែង ពុំមានថវិកាសម្រាប់ផ្តល់ជូនក្រុមការងារស្ម័គ្រចិត្តឡើយ ប៉ុន្តែកន្លែងស្នាក់នៅសមរម្យនឹងរៀបចំជូន ហើយធានាថាពួកគាត់នឹងទទួលបាននូវបទពិសោធន៍ដែលមិនអាចបំភ្លេចបាន។ STAR-CBET បានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលពីដៃគូនានា រួមមាន មន្ទីរទេសចរណ៍ ក្រសួងទេសចរណ៍ មន្ទីរបរិស្ថាន អង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តសត្វព្រៃអំពីបដិសណ្ឋារកិច្ច សេវាកម្មអាហារ និងភេសជ្ជៈ សុវត្ថិភាពចំណីអាហារ ការចម្អិនអាហារ ការនាំភ្ញៀវដើរកំសាន្ត កុំព្យូទ័រ ភាសាអង់គ្លេស ជំនាញគ្រប់គ្រង យ៉ាងណាក៏ដោយពួកយើងនៅតែត្រូវការជំនួយបន្ថែម។ ប្រសិនបើទាំងនេះជាអ្វីដែលអ្នកចាប់អារម្មណ៍ សូមចូលរួមជាមួយពួកយើង!