ហៅយើង
ភាសា

ទឹកឆាយអារ៉ែង

ទឹកឆាយនេះមានទីតាំងនៅក្បែរស្នាក់ការរបស់សហគមន៍បំផុត ដែលមានចម្ងាយត្រឹមតែ ១គ.ម ប៉ុណ្ណោះ ស្ថិតក្នុងភូមិជំនាប់។ អ្នកអាចមើលឃើញសត្វស្វា ហក់លោតលេងតាមដើមឈើ និងនៅលើផ្ទាំងថ្ម ហើយសត្វស្វាទាំងនោះដើររកផ្លែឈើព្រៃដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិត។