ហៅយើង
ភាសា

ទឹកធ្លាក់ឆាយយោង

ទឹកធ្លាក់ឆាយយោង ទាបជាងទឹកធ្លាក់ឆាយតាប៉ាង ដែលមានកម្ពស់ ៧០ ម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះ។ វាមានទីតាំងនៅក្នុងព្រៃជ្រៅ ប្រមាណ ៣០ គ.ម ពីស្នាក់ការសហគមន៍។ ភ្ញៀវទេសចរអាចប្រទះឃើញសត្វស្លាបជាច្រើន ក៏ដូចជាដានជើងសត្វព្រៃផងដែរ។ កញ្ចប់ដំណើរកំសាន្តអាចរកជាវបានដើម្បីធ្វើការរុករក និងស្វែងយល់ទីកន្លែងនេះ ដោយធ្វើការជិះកង់តាមផ្លូវភ្នំ ឬម៉ូតូនៅរដូវប្រាំង ឬក៏អាចដើរថ្មើរជើងនៅរដូវវស្សា។