ហៅយើង
ភាសា

ពាមស្ទឹងដា

ពាមស្ទឹងដា គឺជាកន្លែងកំសាន្តដែលនៅជិតនឹងស្នាក់ការសហគមន៍ មានចម្ងាយត្រឹមតែ ៤ គ.មប៉ុណ្ណោះ។ ទេសភាពយ៉ាងស្រស់បំព្រងអាចមើលឃើញនៅរដូវវស្សា (វិច្ឆិកា-មីនា) ហើយក្នុងអំឡុងខែនេះ ទឹកពាមស្ទឹងដា មានសភាពត្រជាក់ ហើយមានអ័ព្ទអណ្តែតពេញផ្ទៃទឹកនាពេលព្រលឹម។ វាជាកន្លែងដ៏ល្អសម្រាប់ទស្សនាសត្វភេចាប់សត្វត្រីធ្វើជាអាហារ។