ហៅយើង
ភាសា

វាលស្រល់ (ខ្នងស្រល់ និងខ្នងក្រពើ)

វាលស្រល់ មានទីតាំងនៅខ្នងស្រល់ និងខ្នងក្រពើក្នុងព្រៃជ្រៅប្រមាណ ៣៩ គ.ម ពីស្នាក់ការសហគមន៍។ ដើមស្រល់ទាំងអស់នៅទីនោះ ដុះលូតលាស់ឡើងតាមធម្មជាតិ និងបាន ផ្តល់នូវបរិយាកាសដ៏ល្អសម្រាប់ការបោះតង់។ ភ្ញៀវទេសចរអាចរីករាយជាមួយនឹងការសម្រាកនៅលើក្រពើថ្ម នៅខ្នងក្រពើ ដែលជាថ្មមួយកន្លែងដែលគេស្គាល់តាមរយៈរូបរាងចម្លែករបស់វា និងរឿងដំណាលតៗគ្នានៅក្នុងភូមិដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍។