ហៅយើង
ភាសា

ទឹកធ្លាក់ឆាយអង្គ្រែង

ទឹកធ្លាក់ឆាយអង្រ្គែង គឺជាទឹកធ្លាក់មួយដែលមានទីតាំងជិត ស្នាក់ការសហគមន៍ ជាងគេ ស្ថិតក្នុងភូមិកោះ។ ទឹកធ្លាក់នេះមានចង្ងាយ ១៣ គ.ម ពីស្នាក់ការសហគមន៍ ហើយមានផ្លូវដ៏ល្អសម្រាប់ថ្មើរជើង ជិះកង់ និងជិះម៉ូតូបាន។ នៅតាមផ្លូវភ្ញៀវទេសចរអាចប្រទះឃើញ ដានជើងសត្វដំរីជាច្រើន ជ្រូកព្រៃ បក្សាបក្សី និងសត្វព្រៃជាច្រើនប្រភេទទៀត។