ហៅយើង
ភាសា

ទឹកធ្លាក់ឆាយតាប៉ាង

ទឹកធ្លាក់នេះ គឺជាទឹកធ្លាក់ដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់ជាងគេបំផុត ក្នុងតំបន់អារ៉ែង មានកម្ពស់រហូតដល់ ១៥០ ម៉ែត្រ។ វាមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិចំណារ ក្នុងព្រៃជ្រៅ មានចម្ងាយប្រមាណ ២៤ គ.ម ពីស្នាក់ការសហគមន៍។ ភ្ញៀវទេសចរអាចរីករាយជាមួយនឹងការទស្សនាសត្វស្លាបនានា ក៏ដូចជាការរុករកមើលនូវដានជើងសត្វព្រៃនានា។